รางวัลครูสอนดี

page1

รางวัลแด่ครูสอนดี ๒๕๕๕

           เกียรติบัตร ประกาศคุณค่าของความเป็นครู วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายฉัตรชัย พรหมเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานแจกรางวัล "ครูสอนดี" ประจำปี ๒๕๕๕ นายสิทธิพันธ์ อ่อนเงิน ครูสอนวิชาศิลปะ และนางวนิดา สุภาผล ครูสอนสังคมศึกษา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ จำนวน ๒ คน  

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla