โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ

22-5-13 

            เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม 2556 พ.อ.ชลิต พวงมาลีประดับ  เสนาธิการ ศูนย์สงครามพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้นักเรียนที่เข้าโครงการมีความรักชาติมากยิงขึ้น  โดยมีคณะวิทยากร  จากศูนย์สงครามพิเศษ และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน นักเรียน รร.ทบอ.ค่านารายณ์ศึกษา ระดับชั้นมัฐยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษที่ 2

             ดูภาพเพิ่มเติม

             ดูภาพเพิ่มเติม

งานประชาสัมพันธ์

 

Joomla templates by a4joomla